Banebrytende Behandling

NØYAKTIG, SMERTEFRI, LETT.

«Holdning påvirker og modererer hver eneste fysiske funksjon, fra pusting til hormonproduksjon.Ryggradssmerter, hodepiner, humør, blodtrykk og lungekapasitet er blant de som er mest påvirket.

-American Journal of Pain ManagementEn dobbelt-blindet RCT publisert i Journal of Human Hypertension 2007, viser at spesifikk kiropraktisk justering av den øverste nakkevirvelen (Atlas) kan føre til markert og varig redusering av blodtrykk (Journal of Human Hypertension 2007 (May); 21 (5): 347–352). Hvorfor kan et bein i nakken har slikk effekt?

Kiropraktor for øvre del av nakken spesialiserer seg i å analysere, vedlikeholde og korrigere låsninger eller feilstillinger i de øvre nakkevirvlene. Atlas-virvelen (den første/øverste nakkevirvelen) kan regnes for å være den viktigste knokkelen i kroppen fordi den omgir og beskytter hjernestammen som igjen styrer og koordinerer mange livsviktige funksjoner i kroppen.

Den Viktigste Ryggvirvelen

Vi lever livet vårt gjennom nervesystemet. Det regulerer og styrer alle organer, kjertler, celler og vev.

Nervesystemet er det eneste systemet i kroppen som er beskyttet av bein, fordi det er det viktigste vi har. Hjernen er beskyttet av skallen og hjernestammen er beskyttet av Atlas-virvelen (den første/øverste nakkevirvelen). Dette gir mulighet for rotasjon, bøy og tøy, men med økt fleksibilitet øker også sårbarhet.

En feilstilling av Atlas eller Axis (første og andre virvel i nakken) kan oppstå ved traume eller skade av ligamenter/leddbånd i nakken som resultat av bilulykke, fall eller annen type belastning gjennom livet.

Kraniocervikalt Syndrom

Kraniocervikalt syndrom er et komplekst mønster av symptomer som kommer fra den øvre delen av nakken. Pasienter med dette syndromet kan for eksempel oppleve:

• Hodepine

• Svimmelhet

• Klasehodepiner

• Balanseproblemer

• Andre nevrologiskproblemer

Det fleste med dette syndromet får bare behandling for det individuelle symptomer, istedenfor den underliggende årsaken.


Publisert forskning fra Journal of Neurology er helt klar på at den kraniocervikale overgangen (atlas ryggvirvel) er et potensielt strukturelt blokkerende punkt, som kan gå ut over nevrodegenerative sykdommer.Moldfaret 17L 4848 Arendal

vitalkiropraktikk@gmail.com  

+4748505822